0

فلسفه رخت

متعادل نگهداشتن حال روحی و جسمی این روزها بسیار چالش برانگیز شده . برای بسیاری از خانم های جامع مدرن ِاین روزها مثل من،زمان رخت راحتی تنها زمان از روز ِکه میتونن خستگی روز رو‌به در کنن و حس تازگی کنن.

خرید ایتم‌های کاربردی که بتونیم به چند مدل بپوشیم و الیافی داشته باشه که سازگاربا‌ ‌طبیعت باشه و طراحی بیسیک داشته باشه ایتمی ماندگار برای کمدمون باشهمیتونه جزئی از مراقبت از خود باشه .چون هم از نظر روانی و ظاهری حس خوب و انرژی مثبت رو‌به ما انتقال میده

هدف ما در رخت تولید ایتم های از جنس لینن برای داشتن کمدی بدون فصل و زیباکه خانم های مدرن با پوشیدن احساس راحتی و زیبایی رو باهم تجربه کنن