فلسفه رخت

Tuesday، ۱۷ Khordaad ۱۴۰۱

متعادل نگهداشتن حال روحی و جسمی این روزها بسیار چالش برانگیز شده .

برای بسیاری از خانم های جامع مدرن ِاین روزها مثل من،زمان رخت راحتی تنها زمان از روز ِکه میتونن خستگی روز رو‌به در کنن و حس تازگی کنن.

خرید ایتم‌های کاربردی که بتونیم به چند مدل بپوشیم

و الیافی داشته باشه که سازگاربا‌ ‌طبیعت باشه و طراحی بیسیک داشته باشه ایتمی ماندگار برای کمدمون باشه

میتونه جزئی از مراقبت از خود باشه .

چون هم از نظر روانی و ظاهری حس خوب و انرژی مثبت رو‌به ما انتقال میده